Δημήτρης
"Ο Πλαστικός Χειρουργός που αναλαμβάνει μία αισθητική ή/και λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να απαντήσει με εγκυρότητα τι είναι εφικτό και με ποιόν τρόπο μπορεί να επιτευχθεί"
http://http://http://http://www.dmastorakos.gr/el/ydra