Για ποιους εχω εργαστει

Αυτό το καλό, μεταξύ άλλων, έχει το διαδίκτυο. Είστε ελεύθεροι να ελέγξετε το αποτέλεσμα της δουλειάς μου για να διαπιστώσετε εάν οι υπηρεσίες μου σας αφορούν.