Ελληνική
Η ίδρυση της Ε.Ε.Α.Μ. στηρίχθηκε στην ανάγκη της δημιουργίας ενός επιστημονικού φορέα που θα συνέβαλε με τις δυνάμεις του στην καλύτερη πρόγνωση των παθήσεων του μαστού, στη βελτίωση της υγείας των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στο μαστό και στην πλήρη ίαση από τη νόσο. 
http://http://www.hbis.gr/