Το Ελληνοκινέζικο Ινστιτούτο Ανάπτυξης «ΕΚΙΝΑ» με γνώμονα την ουσιαστική προσέγγιση των δύο λαών –ελληνικού και κινέζικου –και τη μεταξύ τους συνεννόηση και συνεργασία, πλοηγεί με ασφάλεια κάθε ενδιαφερόμενο στην κινεζική πραγματικότητα με γνώμονα τα κοινά οφέλη που απορρέουν από μία συνεργασία βασισμένη σε σωστά πλαίσια και όρους.