Η ΑΜΠΑΤΗΣ – ΛΙΩΚΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εισάγοντας Αντλίες Θερμότητας αέρος – νερού και αντλιών γεωθερμίας (ΓΑΘ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών στην ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο προηγμένη, οικονομικά συμφέρουσα και αποδοτική λύση θερμότητας για κάθε χρήση, οικιακή ή επαγγελματική.