Η κατανόηση του καρκίνου, οι μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου, η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης, η μετατροπή του καρκίνου σε χρόνια νόσο. Μία επισκόπηση του καρκίνου μέσα από την ιστοσελίδα του παθολόγου – ογκολόγου Ηλία Αθανασιάδη.