Εκτός από τη σύνταξη των κειμένων του site των ξενοδοχείων του ομίλου της Star Hotels, έγραψα και επιμελήθηκα τα κείμενα των εταιρικών παρουσιάσεων –Brochure.
Best Western Plus Embassy Hotel http://www.embassyhotel.gr/
Volos Palace Hotel http://www.volospalace.gr/gr
Porto Rio Hotel & Casino http://www.portoriohotel.gr/gr